Szukaj na tym blogu

wtorek, 20 listopada 2018

Ciemna materia
Ciemną materią jest medium wypełniające w dużej koncentracji całkowicie każdy z wszechświatów, każdą czarną dziurę. Próżnia wypełniająca przestrzeń kosmiczną to puste pojęcie, a obszar ten wypełnia  ciemna materia. Przestrzeń i ciemna materia to pojęcia tożsame, czyli nie istnieje coś takiego jak próżnia absolutna ... i nie może istnieć.


Ciemna materia jest szczególnym przypadkiem materii zwykłej, stoi na początku ewolucji materii w hiperwszechświecie, na końcu tej ewolucji stoją metale ciężkie. Istnienie metali ciężkich i innych pierwiastków kończy się w czarnej dziurze, gdzie zostają przeformowane na ciemną materię i ich egzystencja zaczyna się od nowa. Dzięki temu procesowi hiperwszechświat  istnieje wiecznie. Nie ma sensu szukać początku czegoś czego nie można zniszczyć - jest to aluzja do hipotezy Wielkiego Wybuchu.

Ciemna materia wypełnia w dużej koncentracji każdy z wszechświatów. W  rejonach sił pływowych, których źródłem jest grawitacja czarnej dziury,  z ciemnej materii formuje się materia zwykła. Rejonami tymi są halo galaktyk, gromady gwiazd,  dyski akrecyjne. Gromady gwiazd mają podobne pochodzenie jak galaktyki, to znaczy gwiazdy w gromadach powstają skutkiem sił pływowych wzbudzonych przez centralną czarną dziurę gromady gwiazd.

Opadająca  i wyświecająca w dysku akrecyjnym promieniowanie elektromagnetyczne materia zwykła jest wytworzona z ciemnej materii otaczającej czarną dziurę. Nie może więc w dysku  akrecyjnym  wyczerpać się dostępna materia, bo jest ona ciągle produkowana z ciemnej materii, a tej nigdy nie zabraknie. 

Ciemna materia ze zwykłą materią oddziałuje wyłącznie grawitacyjnie.

Według Nowej Hipotezy, oprócz zwykłej materii barionowej, cały wszechświat wypełnia w wielkiej koncentracji ciemna materia. Masa Wszechświata  jest sumą mas ciemnej materii i materii zwykłej. Masa ciemnej materii zawiera prawdopodobnie około 99% masy Wszechświata.

Mechanika kwantowa i Teoria względności, dwa filary fizyki próbujące wyjaśnić mechanizm Wszechświata od atomu do kosmosu, nie przewidują istnienia ciemnej materii.

Co tak naprawdę wiemy o ciemnej materii? Oddajmy głos amerykańskiemu astronomowi Verze Rubin, ekspertowi od ciemnej materii:

W galaktyce spiralnej stosunek ciemnej materii do materii widzialnej określa liczba 10 i jest to prawdopodobnie dobra liczba wyrażająca stosunek naszej ignorancji do wiedzy. Teraz jesteśmy w przedszkolu, w grupie maluchów. 
 (-) Vera Rubin.           

 Strona główna Na początku Odpychanie kosmiczne Super wszechświat
 Ekspansja Ewolucja wszechświata Promieniowanie tłaHiper wszechświat 
 Czarna dziura Ciemna materia Promień grawitacyjny Siły pływowe
 Obiekty odległe Wielki Wybuch Poczerwienienie grawitacyjne  Życie gwiazd

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza