Szukaj na tym blogu

sobota, 17 listopada 2018

Hipoteza budowy hiperwszechświata

 Strona główna Na początku Odpychanie kosmiczne Super wszechświat
 Ekspansja Ewolucja wszechświata Promieniowanie tłaHiper wszechświat 
 Czarna dziura Ciemna materia Promień grawitacyjny Siły pływowe
 

Nowa Hipoteza widzi nasz wszechświat jako jedną z wielu czarnych dziur egzystujących w nadwszechświecie, nadwszechświat jest jedną z wielu czarnych dziur znajdujących się w nadnadwszechświecie...itd. Nadwszechświaty posiadają masy nieporównywalnie większe, i nieporównywalnie mniejsze gęstości od wszechświatów będących czarnymi dziurami w ich wnętrzu. Według tej reguły zbudowana jest nieskończona hiperprzestrzeń hiperwszechświata.

Wszystko co istnieje to czarne dziury lub ich elementy
"Celem" powstawania czarnych dziur jest odświeżanie zwykłej materii starego wszechświata, "zanieczyszczonego" ciężkimi pierwiastkami, na nowy świat wypełniony ciemną materią, która jest surowcem w tworzeniu zwykłej materii.

Sedno hipotezy opiera się na następującym rozumowaniu. Jeżeli założymy że na "początku czasu" wszechświat wypełniała przestrzeń o geometrii euklidesowej, to pierwsza czarna dziura, która pojawiłaby się w tej przestrzeni zamieniłaby ten twór w postać którą szkicuje ta hipoteza. Ta dedukcja jest dowodem na to, że żyjemy w hiperwszechświecie.

Hipoteza budowy hiperwszechświata przyjmuje następujące założenia nie kolidujące z aktualnymi obserwacjami:


 • Wszystkie wszechświaty, są zamknięte pod sferą Schwarzschilda własnej masy
 • Czarna dziura i wszechświat to pojęcia tożsame definiowane z różnych punktów widzenia
 • Każdy wszechświat dla znajdującej się w nim czarnej dziury w rozumieniu omawianej tutaj hipotezy jest nadwszechświatem.
 • Ciemna materia jest prostszym przypadkiem materii i "surowcem" z którego materia powstaje
 • Ciemna materia posiada masę i stanowi przestrzeń poszczególnych czarnych dziur/wszechświatów
 • Poprzez sferę Schwarzschilda na wszystkie czarne dziury/wszechświaty, z ich nadwszechświatów, systematycznie opada ciemna materia zwiększając ich masę
 • Ciemna materia z nadwszechświata przepływa jednocześnie do całej objętości wszechświata, czyli w całej objętości wszechświata masa wzrasta jednocześnie
 • W każdym miejscu wszechświat wygląda podobnie przy założeniu istnienia jednoczesności absolutnej
 • Czarna dziura utworzona skutkiem wybuchu supernowej może być wyrzucona energią tegoż wybuchu w przestrzeń między galaktyczną, tworząc kwazara będącego macierzą nowej galaktyki
 • Czarna dziura w centrum galaktyki to ta, która utworzyła tą galaktykę.
 • W halo galaktyki, w gęstości ciemnej materii tworzą się pola pływowe, w których z ciemnej materii tworzy się materia, inicjując obszary gwiazdotwórcze.
 • Czarna dziura to wrota do innego wszechświata, o nieporównywalnie mniejszej masie i nieporównywalnie większej gęstości
Wszechświat wraz z czarnymi dziurami w nim zawartymi jest zamknięty pod swoim promieniem grawitacyjnym będąc jednocześnie jedną z czarnych dziur w innym wszechświecie. Zgodnie z tą regułą zorganizowany jest cały nieskończony hiperwszechświat

Do prawd aktualnie uznawanych Nowa hipoteza przyjmuje nowe założenia:
 1. Ciemna materia w wielkiej koncentracji jednolicie wypełnia każdy Wszechświat, każdą czarną dziurę
 2. Materia opadająca na czarną dziurę ulega przemianie na ciemną materię czarnej dziury
Zasadniczy sens Nowej Hipotezy opiera się na dosłownym potraktowaniu tezy, iż dowolna czarna dziura, będzie istnieć wiecznie, ciągle będzie pochłaniać materię i ciemną materię, jej masa będzie ciągle rosnąć, a jej gęstość ciągle będzie maleć.


Masa Wszechświata według Nowej Hipotezy, w odróżnieniu od masy Wszechświata powstałego w Wielkim Wybuchu, ciągle rośnie i dlatego powstałe w nim czarne dziury nigdy go nie wchłoną.


Następna strona: Na początku...


             Spis treści 
        Strona główna     Na początku      Odpychanie kosmiczne 
       Hiperwszechświat     Ekspansja     Ewolucja wszechświata  
     Promieniowanie reliktowe     Czarna dziura   Ciemna materia 
        Promień Schwarzschilda    Poczerwienienie grawitacyjne