Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 25 maja 2020

HIPOTEZA HIPERWSZECHŚWIATA
 Obłok międzygwiazdowy                  Lokalne zagęszczenia gazu i pyłu w ośrodku międzygwiazdowym, głównym budulcem obłoków jest wodór
 Obłok molekularny             Typ obłoku międzygwiazdowego, w którym gęstość wodoru jest wystarczająco duża, a temperatura odpowiednio niska, aby formowały się molekuły wodoru H2
 Protogwiazda Tworząca dopiero się gwiazda - jeszcze przed dojściem do ciągu głównego
 Globula Boka Rodzaj ciemnej mgławicy, składającej się z gęstego pyłu i gazu, w których ma miejsce proces tworzenia się gwiazd.
 Czarny karzeł Gwiazda poza ciągiem głównym
 Brązowy karzeł Gwiazda o masie mniejszej od 0,08 masy słońca.
 Biały karzeł Masa mniejsza od 1/4 masy słońca - powstaje po śmierci gwiazdy na ciągu głównym
 Mgławica   planetarna Obłok gazu i pyłu powstałego z zewnętrznych warstw gwiazdy kończącej etap syntezy jądrowej we wnętrzu. W centrum takiego obiektu odkrywane są zwykle białe karły, w które zamieniają się gwiazdy po utracie otoczki.
 Nowa karłowataGwiazda zmienna,  w rzeczywistości ciasny układ podwójny złożony z gwiazdy podobnej do Słońca i białego karła, ściągającego grawitacyjnie materię ze swojej towarzyszki.
 Zmienna
 nowopodobna
 Gwiazda wybuchowa, ciasny układ podwójny złożony z białego karła i gwiazdy ciągu głównego
 Nowa klasyczna Gwiazda wybuchowa, w rzeczywistości ciasny układ podwójny złożony z białego karła i gwiazdy ciągu głównego lub nieco odewoluowanej gwiazdy.
 Nowa powrotnaGwiazda wybuchowa o amplitudzie zmienności nowej klasycznej, ale której wybuch zaobserwowano ponownie.
 Żółty karzełGwiazda ciągu głównego od 0,8 do 1,4 masy słońca
 Czerwony karzełGwiazda ciągu głównego, masa mniejsza od 1/3 masy słońca, czas życia bardzo długi - do bilionów lat. 
 Błękitny karzełHipotetyczna gwiazda powstała z czerwonego karła, kiedy ten wyczerpie większość zapasów paliwa wodorowego.
 Podolbrzym Gwiazdy jaśniejsze od gwiazd z ciągu głównego, ale nie tak jasne jak prawdziwe olbrzymy. 
 Czerwony olbrzym Gwiazda poza ciągiem głównym, po zsyntetyzowaniu helu w jądrze zaczyna syntetyzować hel z ...
 Wolfa-Rayeta Gwiazdy W-R odkryli w 1867 roku francuscy astronomowie Charles Joseph Étienne Wolf i Georges Rayet
 Błękitny olbrzym Gwiazda na ciągu głównym, o typie widmowym O lub B należąca do III klasy jasności. 
 Błękitny maruder Gwiazdy, które są znacznie gorętsze i bardziej błękitne, niż inne gwiazdy gromady o tej samej jasności, przez co wydają się znacznie młodsze
 Błękitny nadolbrzym To gwiazdy na ciągu głównym, są wyjątkowo gorące i jasne.
 Hiperolbrzym Najjaśniejsze i największe gwiazdy mające klasę jasności 0. Są niezwykle rzadkie. Najbliższy Ziemi hiperolbrzym to VV Cephei, odległy od Ziemi o około 3000 lat świetlnych
 Cefeida Świeca standardowa, obiekt astronomiczny o znanej absolutnej wielkości gwiazdowej. Porównując znaną jasność absolutną z jasnością pozorną (obserwowaną) możemy wyznaczyć odległość do takiego obiektu. 
 Supernowa Nazwa tej gwiazdy nie oddaje istoty jej istnienia...
 Hipernowa Hipotetyczny rodzaj wysokoenergetycznej supernowej powstający, gdy wyjątkowo masywna gwiazda zapada się na skutek ustania w niej reakcji termojądrowych.
 Supernowa typu Ia Odmiana supernowej powstająca w wyniku eksplozji białego karła.
 Supernowa typu Iax Słabsza odmiana supernowej typu Ia.
 Nowa Czerwona Wybuch powstający w wyniku łączenia się dwóch gwiazd w jedną; nazwa pochodzi od charakterystycznej krzywej blasku z czerwonym kolorem wybuchu i silnym poblaskiem w podczerwieni.
 Pair-instability-   supernowa Supernowa powstająca z powodu niestabilności kreacji par.
 Fałszywa supernowa Kosmiczna eksplozja pozornie wyglądająca jak supernowa, ale w odróżnieniu od prawdziwiej supernowej, niekończąca się rozerwaniem gwiazdy, w której została zainicjowana.
 Gwiazda neutronowa Poza ciągiem głównym - zapadająca gwiazda o masie większej od 1/4 masy słońca zapada się dalej. 
 Pulsar Poza ciągiem głównym - najpopularniejsza w środowisku naukowym teoria głosi, że pulsar jest rodzajem gwiazdy neutronowej. 
 Pulsar rentgenowskiTyp rentgenowskiego układu podwójnego składający się z gwiazdy neutronowej o bardzo silnym polu magnetycznym i gwiazdy ciągu głównego 
 Berster rentgenowski Klasa ciasnych układów podwójnych, w których jeden składnik jest zwykłą gwiazdą podobną do Słońca, a drugi gwiazdą neutronową.
 Anomalny pulsar   rentgenowski Typ wolnorotującego pulsara (okresy obrotu 12 znanych obecnie, listopad 2012, obiektów tego typu mieszczą się w przedziale od dwóch do dwunastu sekund. 
 Magnetar Obiekt zwarty (gwiazda neutronowa lub hipotetyczna gwiazda kwarkowa), posiadający bardzo silne pole magnetyczne, B>1010 T (1014 Gs), emitujący w sposób regularny (pulsy) lub nieregularny (błyski) promieniowanie gamma oraz promieniowanie rentgenowskie. 
 Gwiazda dziwna lub gwiazda dziwna, hipotetyczna gwiazda zbudowana z materii dziwnej...
 Nowa kwarkowa Hipotetyczny typ supernowej, powstający w wyniku kolapsu gwiazdy neutronowej do gwiazdy kwarkowej poprzez proces „zmiany kolorów”.
Czarna dziura  Zapadająca gwiazda o masie większej od 3 mas słońca wytworzy czarną dziurę
 Gwiazda zmienna   zaćmieniowa Gwiazda która obserwowana na ziemskim niebie wykazuje zmiany w swojej jasności