Szukaj na tym blogu

niedziela, 20 lutego 2022

Zmiana gęstości ciemnej materii

Ciemną materią jest medium wypełniające w dużej koncentracji całkowicie każdy z wszechświatów, każdą czarną dziurę. Tą koncentrację może zwiększyć tylko oddziaływanie czarnej dziury. Objawia się to pojawieniem dysku akrecyjnego i halo galaktyki w sąsiedztwie czarnej dziury,

poniedziałek, 31 stycznia 2022

Kwazar

 Strona główna Na początku Odpychanie kosmiczne Super wszechświat
 Ekspansja Ewolucja wszechświata Promieniowanie tła Hiper wszechświat 
 Czarna dziura Ciemna materia Promień grawitacyjny Siły pływowe
 Obiekty odległe Wielki Wybuch Poczerwienienie grawitacyjne  Życie gwiazd

Czarna dziura wyrzucona z galaktyki w przestrzeń międzygalaktyczną staje się  kwazarem. Wspomniana czarna dziura generuje pole pływowe w wyniku czego z ciemnej materii formuje się materia zwykła, która z kolei tworzy dysk akrecyjny. Brak materii zwykłej wokół kwazara, w przestrzeni międzygalaktycznej wynika z błędnego domyślnego założenia. 

Kwazar to czarna dziura,  której  błędnie oszacowano odległość i jasność. Za dużą odległość oceniono na podstawie poczerwienienia grawitacyjnego wziętego za przesunięcie ku czerwieni, a z tego wyszła ogromna odległość.

poniedziałek, 28 czerwca 2021

Materia

 Strona główna Na początku Odpychanie kosmiczne Super wszechświat
 Ekspansja Ewolucja wszechświata Promieniowanie tła Hiper wszechświat 
 Czarna dziura Ciemna materia Promień grawitacyjny Siły pływowe
 Obiekty odległe Wielki Wybuch Poczerwienienie grawitacyjne  Życie gwiazd

Materia to wszystkie obiekty, o różnej od zera masie spoczynkowej,  wytwarzające grawitację i jej podlegające. Materia dzieli się na materię zwykłą i ciemną materię. Ciemna materia jest szczególnym przypadkiem materii zwykłej i odwrotnie. W określonych  warunkach z ciemnej materii powstaje materia zwykła. 

Materia zwykła składa się z cząstek i zazwyczaj dotyczy  to obiektów o rozmiarze podobnym lub mniejszym niż rozmiar atomu. Ciemna materia w dużej koncentracji wypełnia cały Wszechświat, tworzy przestrzeń a jej natura jest nieznana.

wtorek, 29 września 2020

Przenika materia z nadwszechświata

 Strona główna Na początku Dysk akrecyjny Super wszechświat
 Ekspansja Ewolucja wszechświata Promieniowanie tłaHiper wszechświat 
 Czarna dziura Ciemna materia Promień grawitacyjny Siły pływowe
 Obiekty odległe Wielki Wybuch Poczerwienienie grawitacyjne  Życie gwiazd

 Do naszego Wszechświata spada materia z nadwszechświata, która w dysku akrecyjnym  tworzy się z ciemnej materii nadwszechświata skutkiem działania  sił pływowych. W naszym Wszechświecie, ciemna materia nadwszechświata staje się ciemną materią naszego Wszechświata, zwiększając jego masę, zmniejszając jego gęstość:

Można zbadać, jaka jest średnia gęstość materii o masie  jeśli ścisnąć ją do obszaru o objętości, której promień  jest równy promieniowi Schwarzschilda. Objętość  sfery o promieniu  rośnie proporcjonalnie do trzeciej potęgi promienia,  Zaś sam promień Schwarzschlida jest proporcjonalny do masy  a więc objętość takiej sfery będzie rosła proporcjonalnie do trzeciej potęgi masy  Średnią gęstość materii o masie M otrzymuje się zgodnie ze wzorem:
Widać więc, że im większa masa, tym mniejsza jest średnia gęstość materii ściśniętej do obszaru sfery o promieniu Schwarzschilda.

 W tym procesie może uczestniczyć także materia zwykła, ale jej udział jest ograniczony ze względu na niewielki zapas materii zwykłej w sąsiedztwie dysku akrecyjnego na przestrzeni nieskończenie wielkiego czasu. 


poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Zwiększenie gęstości w wyniku redukcji długości Plancka

 Strona główna Na początku Odpychanie kosmiczne Super wszechświat
 Ekspansja Ewolucja wszechświata Promieniowanie tłaHiper wszechświat 
 Czarna dziura Ciemna materia Promień grawitacyjny Siły pływowe
 Obiekty odległe Wielki Wybuch Poczerwienienie grawitacyjne  Życie gwiazd

Redukcja długości Plancka wskutek kolapsu grawitacyjnego powoduje zmniejszenie rozmiarów  elementarnych cząstek materii zwykłej przy zachowaniu tej samej masy. Do redukcji długości Plancka dochodzi podczas kolapsu elementarnych cząstek materii zwykłej /plazmy kwarkowo gluonowej/ wszechświata opadających na czarną dziurę w momencie przekraczania horyzontu zdarzeń. Po kolapsie elementarne cząstki materii zwykłej wszechświata stają się cząstkami ciemnej materii czarnej dziury. Wszechświat i czarna dziura są dwoma różnymi światami w których żadne elementy do  siebie nie pasują. 

piątek, 14 sierpnia 2020

Kolaps grawitacyjny w czwartym wymiarze liniowym

 Strona główna Na początku Odpychanie kosmiczne Super wszechświat
 Ekspansja Ewolucja wszechświata Promieniowanie tła Hiper wszechświat 
 Czarna dziura Ciemna materia Promień grawitacyjny Siły pływowe
 Obiekty odległe Wielki Wybuch Poczerwienienie grawitacyjne  Życie gwiazd

 Artykuł ten odnosi się do kolapsu grawitacyjnego w czwartym wymiarze liniowym. Jeżeli szukasz informacji o kolapsie grawitacyjnym to znajdziesz je na wikipedii.

W artykule tym posługujemy się pojęciem długości Plancka zakładając, że pod tym hasłem umieścimy założenie, że czarna dziura to taki sam Wszechświat w którym powstała, tyle że zbudowany z fundamentalnych cząstek o nieporównywalnie mniejszych rozmiarach.

Kolaps grawitacyjny w czwartym wymiarze liniowym  redukuje długość Plancka do wartości obowiązującej w danym wszechświecie, a co za tym idzie, do zwiększenia gęstości zapadającej się masy wszechświata/czarnej dziury. Długość Plancka w czarnej dziurze jest najmniejsza w chwili utworzenia tejże czarnej dziury, a potem cały czas rośnie, a rośnie systematycznie dlatego, gdyż na każdą czarną dziurę/wszechświat cały czas opada materia zwykła, a dokładniej plazma kwarkowo-gluonowa utworzona z ciemnej materii macierzystej czarnej dziury. Plazma opada w dysku akrecyjnym zlokalizowanym we Wszechświecie w którym powstała czarna dziura.


Oprócz redukcji długości Plancka w nowym wszechświecie/czarnej dziurze następuje zmniejszenie  wartości stałych wynikających ze zmniejszenia długości Plancka. Tych danych nigdy nie będzie można sprawdzić  ponieważ horyzont zdarzeń rozdziela skutecznie obydwa wszechświaty. 

Średnia gęstość masy wewnątrz czarnej dziury/wszechświata/promienia Schwarzschilda wynosi: 

gdzie: 
     Średnią gęstość =   
     Masa                  =  M

a promień czarnej dziury po kolapsie wynosi:


gdzie:
      RSchw - promień Schwarzschilda
      G   - stała grawitacji
      M   - masa obiektu
      c    - prędkość światła


Wraz z masą wszechświata/czarnej dziury rośnie długość Plancka obowiązująca w danym wszechświecie, tak jak rośnie RSchw.