Szukaj na tym blogu

sobota, 17 listopada 2018

Hipoteza budowy hiperwszechświata

Blog ten, przedstawia nową hipotezę budowy wszechświata będącego czarną dziurą w nieskończonym systemie ograniczonych przestrzeni.

Nowa Hipoteza widzi nasz wszechświat jako jedną z czarnych dziur egzystujących w nadwszechświecie, nadwszechświat jest jedną z czarnych dziur znajdujących się w nadnadwszechświecie...itd. Nadwszechświaty posiadają masy nieporównywalnie większe, i nieporównywalnie mniejsze gęstości od wszechświatów będących czarnymi dziurami w ich wnętrzu. Według tej reguły zbudowana jest nieskończona hiperprzestrzeń hiperwszechświata.

"Celem" powstawania czarnych dziur jest odświeżanie zwykłej materii starego wszechświata, "zanieczyszczonego" ciężkimi pierwiastkami, na nowy świat wypełniony pierwiastkami lekkimi, które powstają w procesie pierwotnej nukleosyntezy. 

Sedno hipotezy opiera się na następującym rozumowaniu. Jeżeli założymy że na "początku czasu" wszechświat wypełniała przestrzeń o geometrii euklidesowej, to pierwsza czarna dziura która pojawiłaby się w tej przestrzeni, zamieniłaby ten twór w postać którą szkicuje ta hipoteza.

Hipoteza budowy hiperwszechświata przyjmuje następujące założenia nie kolidujące z aktualnymi obserwacjami:Wszystkie wszechświaty, są zamknięte pod sferą Schwarzschilda własnej masy
 • Czarna dziura w której pojawiła się pierwsza gwiazda staje się wszechświatem
 • Czarna dziura i wszechświat to pojęcia tożsame definiowane z różnych punktów widzenia
 • Czarna dziura to wszechświat podobny do naszego, tyle że mniejszy
 • Każdy wszechświat dla znajdującej się w nim czarnej dziury w rozumieniu omawianej tutaj hipotezy jest nadwszechświatem.
 • Ciemna materia jest prostszym przypadkiem materii i "surowcem" z którego materia powstaje
 • Ciemna materia posiada masę i stanowi przestrzeń poszczególnych wszechświatów
 • Poprzez sferę Schwarzschilda do wszystkich wszechświatów, z ich nadwszechświatów, systematycznie przepływa ciemna materia zwiększając ich masę
 • Ciemna materia z nadwszechświata przepływa jednocześnie do całej objętości wszechświata, czyli w całej objętości wszechświata masa wzrasta jednocześnie
 • W każdym miejscu wszechświat wygląda podobnie przy założeniu istnienia jednoczesności absolutnej
 • Czarna dziura utworzona skutkiem wybuchu supernowej może być wyrzucona energią tegoż wybuchu w przestrzeń między galaktyczną, tworząc kwazara będącego macierzą nowej galaktyki
 • Czarna dziura w centrum galaktyki to ta, która utworzyła tą galaktykę.
 • W halo galaktyki, w gęstości ciemnej materii tworzą się zaburzenia, w których, z ciemnej materii tworzy się materia, inicjując obszary gwiazdotwórcze.
 • Galaktyka to wrota do innego wszechświata, do czarnej dziury o nieporównywalnie mniejszej masie i nieporównywalnie większej gęstości
Wszechświat wraz z czarnymi dziurami w nim zawartymi jest zamknięty pod swoim promieniem grawitacyjnym będąc jednocześnie jedną z czarnych dziur w innym wszechświecie. Zgodnie z tą regułą zorganizowany jest cały nieskończony hiperwszechświat

Do prawd aktualnie uznawanych Nowa hipoteza przyjmuje nowe założenia:
 1. Ciemna materia w wielkiej koncentracji jednolicie wypełnia każdy Wszechświat
 2. Czarna dziura pochłania nie tylko materię, ale głównie ciemną materię
Zasadniczy sens Nowej Hipotezy opiera się na dosłownym potraktowaniu tezy, iż dowolna czarna dziura, będzie istnieć wiecznie, ciągle będzie pochłaniać materię i ciemną materię, jej masa będzie ciągle rosnąć, a jej gęstość ciągle będzie maleć.


Masa Wszechświata według Nowej Hipotezy, w odróżnieniu od masy Wszechświata powstałego w Wielkim Wybuchu, ciągle rośnie i dlatego powstałe w nim czarne dziury nigdy go nie wchłoną.


Następna strona: Na początku...

             Spis treści 
        Strona główna     Na początku      Odpychanie kosmiczne 
       Hiperwszechświat     Ekspansja     Ewolucja wszechświata  
     Promieniowanie reliktowe     Czarna dziura   Ciemna materia 
        Promień Schwarzschilda    Poczerwienienie grawitacyjne                  
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz