Szukaj na tym blogu

sobota, 17 listopada 2018

Hipoteza budowy hiperwszechświata

 

Nowa Hipoteza widzi nasz wszechświat jako jedną z wielu czarnych dziur egzystujących w nadwszechświecie, nadwszechświat jest jedną z wielu czarnych dziur znajdujących się w nadnadwszechświecie...itd. Nadwszechświaty posiadają masy nieporównywalnie większe, i nieporównywalnie mniejsze gęstości od wszechświatów będących czarnymi dziurami w ich wnętrzu. Według tej reguły zbudowana jest nieskończona hiperprzestrzeń hiperwszechświata.

Wszystko co fizycznie istnieje to czarne dziury lub ich elementy.
"Celem" powstawania czarnych dziur jest odświeżanie zwykłej materii starego wszechświata, "zanieczyszczonego" ciężkimi pierwiastkami, na nowy świat wypełniony ciemną materią, która stoi na początku ewolucji materii we Wszechświecie i jest surowcem w tworzeniu zwykłej materii. Dzięki temu procesowi hiperwszechświat może istnieć wiecznie.

Sedno hipotezy opiera się na następującym rozumowaniu. Jeżeli założymy że na "początku czasu" wszechświat wypełniała przestrzeń o geometrii euklidesowej, to pierwsza czarna dziura, która pojawiłaby się w tej przestrzeni zamieniłaby ten twór w hiperwszechświat, który szkicuje prezentowana tutaj hipoteza. Czyż powyższa dedukcja nie jest dowodem na to, że żyjemy w hiperwszechświecie?


Hipoteza budowy hiperwszechświata przyjmuje następujące założenia nie kolidujące z aktualnymi obserwacjami:


 • Wszystkie wszechświaty, są zamknięte pod wlasnym promieniem Schwarzschilda i promieniem Schwarzschilda hiperwszechświata
 • Czarna dziura i wszechświat to pojęcia tożsame
 • Każdy wszechświat dla znajdującej się w nim czarnej dziury w rozumieniu omawianej tutaj hipotezy jest nadwszechświatem.
 • Ciemna materia jest  szczególnym  przypadkiem materii zwykłej i "surowcem" z którego materia zwykła powstaje
 • Ciemna materia  posiada masę, stanowi przestrzeń poszczególnych czarnych dziur/wszechświatów
 • Poprzez sferę Schwarzschilda na wszystkie czarne dziury/wszechświaty, z ich nadwszechświatów, systematycznie opada  materia, 
 • Materia opadająca na czarną dziurę po przekroczeniu horyzontu zdarzeń  staje się ciemną materią czarnej dziury/wszechświata
 • Ciemna materia z nadwszechświata przepływa jednocześnie do całej objętości wszechświata, czyli w całej objętości wszechświata masa wzrasta jednocześnie
 • Galaktyki są tworzone przez czarne dziury
 • Część czarnych dziur utworzonych skutkiem wybuchu supernowej zostaje  wyrzuconych energią tegoż wybuchu w przestrzeń między galaktyczną, tworząc kwazara będącego macierzą nowej galaktyki
 • Super masywna czarna dziura w centrum galaktyki to ta, która utworzyła tą galaktykę.
 • W halo galaktyki, w gęstości ciemnej materii tworzą się  siły pływowe, w których ciemna materia przemienia się  w materię zwykłą, inicjując obszary gwiazdotwórcze.
 • Czarna dziura to wrota do innego wszechświata o nieporównywalnie mniejszej masie i nieporównywalnie większej gęstości
  Wszechświat wraz z czarnymi dziurami w nim zawartymi jest zamknięty pod swoim promieniem grawitacyjnym będąc jednocześnie jedną z czarnych dziur w innym wszechświecie. Zgodnie z tą regułą zorganizowany jest cały nieskończony hiperwszechświat

  Do prawd aktualnie uznawanych Nowa hipoteza przyjmuje nowe założenia:
  1. Ciemna materia w wielkiej koncentracji jednolicie wypełnia każdy wszechświat, każdą czarną dziurę
  2. Ciemna materia Wszechświata opadająca w dysku akrecyjnym na czarną dziurę, ulega przemianie na ciemną materię czarnej dziury
  Zasadniczy sens Nowej Hipotezy opiera się na dosłownym potraktowaniu tezy, iż dowolna czarna dziura, będzie istnieć wiecznie, ciągle będzie pochłaniać materię i ciemną materię, jej masa będzie ciągle rosnąć, a jej gęstość ciągle będzie maleć.


  Masa Wszechświata według Nowej Hipotezy, w odróżnieniu od masy Wszechświata powstałego w Wielkim Wybuchu ciągle rośnie i dlatego powstałe w nim czarne dziury nigdy go nie wchłoną.   


       Brak komentarzy:

  Prześlij komentarz