Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Zwiększenie gęstości w wyniku redukcji długości Plancka

 Strona główna Na początku Odpychanie kosmiczne Super wszechświat
 Ekspansja Ewolucja wszechświata Promieniowanie tłaHiper wszechświat 
 Czarna dziura Ciemna materia Promień grawitacyjny Siły pływowe
 Obiekty odległe Wielki Wybuch Poczerwienienie grawitacyjne  Życie gwiazd

Redukcja długości Plancka wskutek kolapsu grawitacyjnego powoduje zmniejszenie rozmiarów  elementarnych cząstek materii zwykłej przy zachowaniu tej samej masy. Do redukcji długości Plancka dochodzi podczas kolapsu elementarnych cząstek materii zwykłej /plazmy kwarkowo gluonowej/ wszechświata opadających na czarną dziurę w momencie przekraczania horyzontu zdarzeń. Po kolapsie elementarne cząstki materii zwykłej wszechświata stają się cząstkami ciemnej materii czarnej dziury. Wszechświat i czarna dziura są dwoma różnymi światami w których żadne elementy do  siebie nie pasują. 

piątek, 14 sierpnia 2020

Kolaps grawitacyjny w czwartym wymiarze liniowym

 Strona główna Na początku Odpychanie kosmiczne Super wszechświat
 Ekspansja Ewolucja wszechświata Promieniowanie tła Hiper wszechświat 
 Czarna dziura Ciemna materia Promień grawitacyjny Siły pływowe
 Obiekty odległe Wielki Wybuch Poczerwienienie grawitacyjne  Życie gwiazd

 Artykuł ten odnosi się do kolapsu grawitacyjnego w czwartym wymiarze liniowym. Jeżeli szukasz informacji o kolapsie grawitacyjnym to znajdziesz je na wikipedii.

W artykule tym posługujemy się pojęciem długości Plancka zakładając, że pod tym hasłem umieścimy założenie, że czarna dziura to taki sam Wszechświat w którym powstała, tyle że zbudowany z fundamentalnych cząstek o nieporównywalnie mniejszych rozmiarach.

Kolaps grawitacyjny w czwartym wymiarze liniowym  redukuje długość Plancka do wartości obowiązującej w danym wszechświecie, a co za tym idzie, do zwiększenia gęstości zapadającej się masy wszechświata/czarnej dziury. Długość Plancka w czarnej dziurze jest najmniejsza w chwili utworzenia tejże czarnej dziury, a potem cały czas rośnie, a rośnie systematycznie dlatego, gdyż na każdą czarną dziurę/wszechświat cały czas opada materia zwykła, a dokładniej plazma kwarkowo-gluonowa utworzona z ciemnej materii macierzystej czarnej dziury. Plazma opada w dysku akrecyjnym zlokalizowanym we Wszechświecie w którym powstała czarna dziura.


Oprócz redukcji długości Plancka w nowym wszechświecie/czarnej dziurze następuje zmniejszenie  wartości stałych wynikających ze zmniejszenia długości Plancka. Tych danych nigdy nie będzie można sprawdzić  ponieważ horyzont zdarzeń rozdziela skutecznie obydwa wszechświaty. 

Średnia gęstość masy wewnątrz czarnej dziury/wszechświata/promienia Schwarzschilda wynosi: 

gdzie: 
     Średnią gęstość =   
     Masa                  =  M

a promień czarnej dziury po kolapsie wynosi:


gdzie:
      RSchw - promień Schwarzschilda
      G   - stała grawitacji
      M   - masa obiektu
      c    - prędkość światła


Wraz z masą wszechświata/czarnej dziury rośnie długość Plancka obowiązująca w danym wszechświecie, tak jak rośnie RSchw.